Vanliga frågor

Kan jag lämna mitt prov trots att jag inte lyckas registrera mig?

Nej! Du får aldrig lämna ett prov som är oregistrerat, oavsett anledning. Har du problem att registrera dig och inte kan vänta på support eller om du saknar BankID behöver du be din vårdgivare om ett prov som inte går via Direkttest.

Hur vet jag att min registrering lyckats?

När du fullföljt BankID-signeringen visas "Ditt prov har registrerats" på direkttest.se. Du får även en bekräftelse till den mejladress du angivit. Ett fåtal kan få ett felmeddelande på vår sida efter lyckad BankID-signering, om du fått ett bekräftelsemejl med referensnummer vet du att det ändå gått igenom.

Hur får jag mitt provresultat?

I samband med provtagningen uppger du mobilnummer och mejladress och du kommer få meddelande dit när provsvaret är klart. Du behöver logga in via Bank-ID för att se ditt resultat.

Mitt BankID strular när jag ska logga in under "Provsvar"?

Efter BankID-signeringen behöver du öppna webbläsarfönstret igen och vänta några sekunder tills provresultatet visas. Om det inte fungerar på din mobil kan du prova på en dator istället.

Hur lång tid tar det att få sitt provsvar?

Logistiken och processen ser olika ut beroende på vem provanordnaren är och i vilket sammanhang du tar ditt prov. Några exempel:

Allmänhet inom Västra Götalandsregionen:

Oftast inom 48 timmar men upp till 72 timmar beroende på transporter.

Anställd av Västra Götalandsregionen:

Oftast inom 24 timmar men ibland dröjer det längre, särskilt på helgen.

Anställd av kommunen inom Västra Götalandsregionen:

Oftast inom 48 timmar men upp till 72 timmar beroende på transporter.

Studie i Västra Götalandsregionen med 17 000 slumpmässigt utvalda:

Vanligtvis inom en vecka..

Allmänheten, hemleverans via Alltid öppet:

Oftast inom 48 timmar.

Alla kategorier i Västerbotten:

Oftast inom 48 timmar men upp till 72 timmar beroende på transporter.

Jag deltar i studien som görs på 17000 personer i Göteborg, vart vänder jag mig för frågor?

Studien har en egen bemannad helpdesk: covidundersokning@vgregion.se Telefonsupport: 010-4739450 https://www.vgregion.se/covidgbg

Vad betyder "Inga registrerade test"?

Vid provtagning kopplas provröret till din person genom registrering och legitimering med BankID. Om du efter inloggning under provsvar möter "Inga registrerade test" betyder detta att din registrering ej fullföljts. Beroende på vem som anordnar din provtagning finns olika rutiner för att hantera det och vi hänvisar till respektive organisation/provanordnare för frågor om detta.

Vad betyder "Testresultat inte tillgängligt ännu"?

Det betyder att ditt test registrerats ordentligt, men att analyssvaret ännu inte skickats in till Direkttest. Så fort analyssvaret skickas in till oss finns det tillgängligt under "Provsvar".

Vad händer om svaret är positivt?

Det är viktigt att du tar reda på och följer anvisade förhållningsregler så att du inte riskerar att smitta andra. Läs noggrant igenom smittskyddsbladet: https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-patient-20200515.pdf. Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Välj bland översätta språk längst upp till höger på https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/smittskyddsblad/patientinformation/covid-19/covid-19---patientinformation.pdf. Om du testats på uppmaning av din arbetsgivare, ta kontakt med din närmaste chef för mer information. Om du har påtagliga symtom, särskilt om du har andningsbesvär, kan du behöva ta kontakt med en läkare.

Vad händer om svaret är negativt?

Det är viktigt att du förhåller dig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd även vid ett negativt resultat: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ Om du testats på uppmaning av din arbetsgivare, kontakta din närmaste chef för att meddela resultatet och diskutera när du kan återgå i tjänst.

Kan jag få ett intyg på resultatet via Direkttest?

Nej. Direkttest är inte journalförande och du får vända dig till vårdgivaren där du tagit testet. Har du beställt testet via Alltid öppet journalförs det på 1177, har du tagit testet på en vårdcentral får du vända dig dit.

Vad innebär det att provet sparas i biobank?

När du lämnar ett prov får du godkänna om du vill att ditt prov ska kunna sparas i en så kallad biobank. Prover sparas i biobanker för att vården ska bli så säker som möjligt, men biobanker är även viktiga för forskning. Tillgång till biobankade prover kan ske som en del av en forskningsstudie, vilket kan göra det möjligt för forskare att utveckla nya metoder för att upptäcka sjukdomar eller bättre förstå smittspridning. Som provtagen person har du alltid rätt att återta ett tidigare givet samtycke för biobankning. Du kan läsa mer om biobankning, biobankslagen, och hur du går tillväga för att återta ditt medgivande på 1177.se.

Vem står bakom tjänsten?

Tjänsten är framtagen av Karlsson & Novak Medical AB på uppdrag av och i samarbete med Västra Götalandsregionen och Karolinska Institutet.

Cookies

Vi hanterar cookies för att få statistik över hur tjänsten används.