Om tjänsten

Direkttest är en digital tjänst för egenprovtagning av covid-19 som kopplar ihop provtagare, labb och journaler. Provtagaren registrerar testet, samt legitimerar sig via direkttest.se och meddelas via SMS och e-post när analysen är klar.

Prov som registreras via Direkttest analyseras av regionernas egna eller upphandlade laboratorier, alternativt av Nationellt Pandemiskt Centrum (NPC) på Karolinska Institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Tjänsten används idag av Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Västerbotten.

Direkttest drivs av Direkttest Sverige AB - ett företag som avlastar och effektiviserar provtagning i vård och forskning.

På uppdrag av

Västra Götaland Region Stockholm Region Västerbotten