Vanliga frågor

Allmänna frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här så är det möjligt att svaret beror på vilken region du tillhör. Du kan alltid gå in på 1177 och välja din region för att ta del av information som är specifik för din region. Mer information om covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kan jag lämna mitt prov trots att jag inte lyckats registrera mig?

Registreringen är avgörande för att du ska kunna få ditt provsvar. Om du av någon anledning har problem att registrera ditt prov på direkttest.se är det viktigt att du sparar ditt 10-siffriga referensnummer och kontaktar vår support direkt. Om ditt prov anländer till labbet utan att du registrerat det kommer det inte att analyseras.

Hur vet jag att min registrering lyckats?

När du fullföljt BankID-signeringen visas "Ditt prov har registrerats" på direkttest.se. Du får även en bekräftelse till den mejladress du angivit. Ett fåtal får ett felmeddelande på vår sida efter lyckad BankID-signering, men om du får ett bekräftelsemejl kan du vara säker på att registreringen ändå har gått igenom korrekt. Ibland hamnar bekräftelsen i skräpposten. Du kan dubbelkolla registreringen genom att logga in under "Provsvar" på direkttest.se. Om det står "Testresultat är ej tillgängligt ännu" är registreringen genomförd.

Hur får jag mitt provresultat?

I samband med provtagningen uppger du mobilnummer och mejladress och du kommer få en notis när provsvaret är klart. Du behöver logga in med BankID i mobil eller dator för att se ditt resultat. Har du registrerat dig med personlig kod, som erbjuds i vissa sammanhang, kan du logga in med koden.

Mitt BankID strular när jag ska logga in under "Provsvar"?

Efter BankID-signeringen behöver du öppna webbläsarfönstret igen och vänta några sekunder tills provresultatet visas. Om det inte fungerar på din mobil kan du prova på en dator istället. Du kan även testa en annan webbläsare.

Vad betyder "Inga registrerade test"?

Vid provtagning kopplas provröret till dina personuppgifter genom registrering och legitimering med BankID/personlig kod. Om du efter inloggning under provsvarssidan på direkttest.se möter "Inga registrerade test" betyder detta att din registrering inte har fullföljts. Kontakta support@direkttest.se om du har frågor kring ett oregistrerat prov, och glöm inte att inkludera ditt referensnummer i mailet.

Vad betyder "Testresultat inte tillgängligt ännu"?

Det betyder att ditt test registrerats ordentligt, men att provsvaret ännu inte skickats in till Direkttest. Så fort provsvaret har skickats in till oss kan du ta del av det genom att logga in på provsvarssidan.

Kan jag få ett intyg på resultatet via Direkttest?

Nej. Direkttest är inte journalförande och du får vända dig till vårdgivaren där du tagit testet. Har du beställt testet via Alltid öppet journalförs det på 1177, har du tagit testet på en vårdcentral får du vända dig dit.

Vad innebär det att provet sparas i biobank?

När du lämnar ett prov får du godkänna om du vill att ditt prov ska kunna sparas i en så kallad biobank. Prover sparas i biobanker för att vården ska bli så säker som möjligt, men biobanker är även viktiga för forskning. Tillgång till biobankade prover kan ske som en del av en forskningsstudie, vilket kan göra det möjligt för forskare att utveckla nya metoder för att upptäcka sjukdomar eller bättre förstå smittspridning. Som provtagen person har du alltid rätt att återta ett tidigare givet samtycke för biobankning. Du kan läsa mer om biobankning, biobankslagen, och hur du går tillväga för att återta ditt medgivande på 1177.

Frågor om PCR-test

Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-test visar om du vid provtagningstillfället har en pågående infektion av covid-19. Du kan göra ett PCR-test om du har symptom som överensstämmer med covid-19. Du kan läsa mer om PCR-testning på 1177.

Hur lång tid tar det att få provsvaret för mitt PCR-test?

Logistiken och processen ser olika ut beroende på vem provanordnaren är och i vilket sammanhang du tar ditt prov. Några exempel:

  • Alla kategorier inom Västra Götalandsregionen: Oftast inom 48 timmar men upp till 72 timmar, beroende på transporter och arbetsdagar.
  • Allmänheten, hemleverans via Alltid öppet: Oftast inom 48 timmar.
  • Alla kategorier i Västerbotten: Oftast inom 48 timmar men upp till 72 timmar beroende på transporter.

Vad händer om svaret på PCR-testet är positivt?

Det är viktigt att du tar reda på och följer anvisade förhållningsregler så att du inte riskerar att smitta andra. Läs noggrant igenom smittskyddsbladet. Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Välj bland översätta språk längst upp till höger på på länken ovan. Om du testats på uppmaning av din arbetsgivare, ta kontakt med din närmaste chef för mer information. Om du har påtagliga symtom, särskilt om du har andningsbesvär, kan du behöva ta kontakt med en läkare.

Vad händer om svaret på PCR-testet är negativt?

Det är viktigt att du förhåller dig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd även vid ett negativt resultat: Om du testats på uppmaning av din arbetsgivare, kontakta din närmaste chef för att meddela resultatet och diskutera när du kan återgå i tjänst.

Frågor om antikroppstest

Går det att testa sig för antikroppar via Direkttest?

I nuläget kan du testa dig för antikroppar om du tillhör Västra Götalandsregionen. För mer information om antikroppstestningen i respektive region, se 1177.

Vad är ett antikroppstest?

Antikroppstest, eller serologiskt test, visar om det finns antikroppar mot virus i ditt blod. Antikroppstest som går via Direkttest kan visa om du har antikroppar mot SARS-CoV-2, det vill säga viruset som orsakar covid-19. Se 1177 för mer information.

Hur lång tid tar det att få provsvaret för mitt antikroppstest?

1-4 arbetsdagar.

Hur tolkar jag provsvaret för mitt antikroppstest?

Ta del av den fullständiga informationen om hur du tolkar ditt provsvar här hos 1177.

Positivt provsvar - Om du får ett positivt svar innebär det att du har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2. Det betyder att du har haft covid-19, alternativt en långdragen pågående covid-19-infektion. Det är viktigt att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället.

Negativt provsvar - Ett negativt svar innebär att du saknar mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2. Det talar emot att du har haft covid-19. Det kan också bero på att du har tagit provet för tidigt (tidigare än 3 veckor efter att du blivit frisk) eller att det har gått så lång tid att antikropparna har försvunnit (flera månader).

Inte utförd - Om provet inte analyserats på grund av tekniska orsaker, kan du boka en ny tid för kostnadsfri provtagning. Ta med och visa upp provresultatet vid nästa provtagningstillfälle.

Gränsvärde - Gränsvärde innebär att det inte går att bedöma om du har antikroppar mot SARS-CoV-2. Det kan till exempel bero på att provet är taget för tidigt (tidigare än 3 veckor efter att du blivit frisk) eller att det finns något i provet som stör analysen. Vid misstanke om att provet är taget för tidigt kan en ny provtagning efter fyra veckor övervägas. Om även detta prov visar gränsvärde behövs inget nytt prov. Slutsatsen är då att antikroppar inte med säkerhet har påvisats vilket talar emot att du har haft covid-19.

På uppdrag av

Västra Götaland Region Stockholm Region Västerbotten