Vanliga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här så är det möjligt att svaret beror på vilken region du tillhör. Du kan alltid gå in på 1177 för att ta del av information som är specifik för din region. Allmän information om covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vad händer om jag lämnar in mitt prov utan att ha registrerat det?

Registreringen är avgörande för att du ska kunna få ditt provsvar. Om du av någon anledning har problem att registrera ditt prov via Direkttest är det viktigt att du sparar ditt 10-siffriga referensnummer och kontaktar support@direkttest.se. Om ditt prov anländer till labbet oregistrerat kommer det inte att analyseras.

Hur vet jag att min registrering lyckats?

När du fullföljt registreringen får du ett bekräftelsemejl, och då kan du vara säker på att registreringen gått igenom korrekt. Ibland hamnar mejlet i skräpposten. Du kan också kontrollera registreringen genom att logga in under Provsvar på direkttest.se.

Jag har inte fått något bekräftelsemejl. Vad gör jag?

Ibland hamnar bekräftelsemejlet i skräpposten, men det kan också vara så att du råkat ange en felaktig mejladress. Om du inte fått en bekräftelse kan du kontrollera att provet blivit registrerat korrekt genom att logga in under "Provsvar" på direkttest.se. Notis om tillgängligt provsvar skickas även via sms om telefonnummer är angivet.

Hur får jag mitt provsvar?

I samband med provtagningen uppger du mobilnummer samt mejladress och du kommer få en notis när provsvaret är klart. Du behöver logga in med BankID i mobil eller dator för att se ditt resultat. Har du registrerat dig med personlig kod som legitimeringsmetod – vilket erbjuds i vissa sammanhang – loggar du in med din kod.

Vad gör jag om mitt BankID strular när jag försöker logga in under "Provsvar"?

Efter BankID-signeringen kan du behöva öppna webbläsarfönstret igen och vänta några sekunder tills provresultatet visas. Om du har svårigheter att logga in kan du testa att starta om webbläsare och BankID-program. Du kan även testa en annan webbläsare, eller om möjligt logga in på en annan enhet.

Kan jag få ett intyg på resultatet via Direkttest?

Nej. Direkttest är inte journalförande så du får vända dig till vårdgivaren där du tagit testet. Har du exempelvis beställt testet via Alltid öppet journalförs det på 1177, och har du tagit testet på en vårdcentral får du vända dig dit. Gäller det ett intyg för resa kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vad är ”Personlig kod”?

Om du inte har möjlighet att använda BankID, alternativt om du ska registrera ett prov som är utfört på barn, är det i vissa sammanhang möjligt att i stället välja ”Personlig kod” som identifieringsmetod. Observera dock att du inte fått någon personlig kod om du registrerat dig med BankID.

Vad innebär det att provet sparas i biobank?

När du lämnar ett prov kan du välja om du vill att det ska kunna sparas i en så kallad biobank. Biobanker används för att göra vården så säker som möjligt, och även i forskning. Forskningsstudier kan göra det möjligt att utveckla nya metoder för att till exempel upptäcka sjukdomar eller bättre förstå smittspridning.

Om du samtyckt till att provet får sparas i en biobank har du alltid rätt att ångra dig och när som helst ta tillbaka ditt medgivande. Läs mer om biobankning, biobankslagen, och hur du går tillväga för att återta ditt medgivande på 1177.

Frågor om PCR-test

Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-test kan visa om du vid provtagningstillfället har viruset som orsakar covid-19. Du kan göra ett PCR-test om du har symptom som överensstämmer med covid-19. Mer information om PCR-testning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida och hos 1177.

Hur lång tid tar det att få provsvaret för mitt PCR-test?

Direkttest kan inte ge några garantier för när du får ditt provsvar, då detta skiljer sig mellan regioner, provtagningsflöden och laboratorium. På 1177 i din region uppdateras information om väntetider.

Det är inte ovanligt att provsvar kommer vid olika tillfällen, även om proven är inlämnade samtidigt. Det kan nämligen vara så att de hamnar på olika labb, eller i olika leveransflöden.

Vad händer om jag får ett positivt provsvar på mitt PCR-test?

Det är viktigt att du tar reda på och följer anvisade förhållningsregler så att du inte riskerar att smitta andra. Läs noggrant igenom smittskyddsbladet. Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Välj bland översätta språk längst upp till höger på på länken ovan. Om du testats på uppmaning av din arbetsgivare, ta kontakt med din närmaste chef för mer information. Om du har påtagliga symtom, särskilt om du har andningsbesvär, kan du behöva ta kontakt med en läkare.

Vad händer om jag får ett negativt provsvar på mitt PCR-test?

Det är viktigt att du förhåller dig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd även vid ett negativt resultat: Om du testats på uppmaning av din arbetsgivare, kontakta din närmaste chef för att meddela resultatet och diskutera när du kan återgå i tjänst.

Frågor om antikroppstest

Går det att testa sig för antikroppar via Direkttest?

I nuläget kan du testa dig för antikroppar via vår tjänst om du tillhör Västra Götalandsregionen eller Region Västerbotten. För mer information om antikroppstestning i respektive region, se 1177.se.

Vad är ett antikroppstest?

Antikroppstest, eller serologiskt test, visar om det finns antikroppar mot virus i blodet. Antikroppstest som går via Direkttest kan visa om du har antikroppar mot SARS-CoV-2, det vill säga viruset som orsakar covid-19. Se 1177.se för mer information.

Hur lång tid tar det att få provsvaret för mitt antikroppstest?

  • Västra Götalandsregionen: 1-4 arbetsdagar
  • Region Västerbotten: Upp till en vecka

Hur tolkar jag provsvaret för mitt antikroppstest?

Information om antikroppstest i din region hittar du här:

Hittar du inte svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss på support@direkttest.se. Inkludera gärna ditt referensnummer så kan vi snabbare hjälpa dig.

På uppdrag av

Västra Götaland Region Stockholm Region Västerbotten