OM DIREKTTEST

En historia av innovation

Direkttest Sverige AB grundades i Umeå år 2020 som ett svar på behovet av snabba och säkra covidtester i Sverige.

En historia av innovation

Den digitala plattformen som möjliggör säker delning av information mellan laboratorium, provtagare och patientjournal bygger på en banbrytande tjänst för hemtest för klamydia som Roger Karlsson och Daniel Novak utvecklade 2005, och som har använts av regioner i Sverige sedan dess. År 2007 fick tjänsten priset som bästa offentliga internettjänst inom EU i tävlingen EPractice.eu.

Den tekniska plattformen från Karlsson & Novak lämpar sig väl som grund för andra typer av tester och när det på våren 2020 uppstod ett behov av att snabbt testa många för covid-19 utvecklades den i samverkan med Västra Götalandsregionen för att användas för det ändamålet.

Under 2020-2022 levererade Direkttest tjänsten till Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Västerbotten. Sammanlagt skickades över 4,5 miljoner provsvar från PCR-tester genom Direkttest. Sedan 2021 ingår Direkttest Sverige AB och Karlsson & Novak Medical AB i den gemensamma koncernen Vimila AB.

Den digitala plattformen som möjliggör säker delning

Direkttest Sverige AB:s Medical Advisory Board består av legitimerade läkare med lång erfarenhet av såväl klinisk verksamhet som forskning.

Roger Karlsson, MD, PhD
Dubbelspecialist i obstetrik/gynekologi och allmänmedicin
Professor emeritus vid Umeå universitet
Forskningsområde: STI-epidemiologi

Daniel Novak, MD, PhD
Specialist i barn- och ungdomsmedicin