Vårt erbjudande

Så kan du jobba med Direkttest

Direkttest är en rikstäckande tjänst som förenklar provtagning för vård, forskning och företagshälsa. Med fokus på självprovtagning skapar vi den lösning som passar bäst för dig genom packning av provtagningskit, distribution till provtagare och informatiklösningar mellan provtagare, laboratorium och journalsystem/huvudman.

Direkttest är också en distributionspartner. Vårt rikstäckande distributionsnätverk gör att provtagningsflödena är snabba och trygga från beställning till analys och provsvar. De här möjligheterna finns i våra tjänster. De går att kombinera så att du får den lösning som passar bäst för varje givet projekt.

Exempel på aktörer och uppdrag som vi jobbar med:

  • Regioner
  • Laboratorier
  • Privata vårdgivare
  • Universitet och forskargrupper
  • Företagshälsovård
  • Läkemedelsutvecklande bolag
  • Utvecklare av provtagningskit
  • Distansmonitorering

Självprovtagning möjliggör provtagning där du vill

Bekvämligheten som provtagning i hemmet innebär, kombinerat med den tillförlitliga kvalitén från analys på ett ackrediterat labb, innebär en effektiv lösning för både individ och vårdgivare.

Packning och distribution av provtagningskit

Vi har lång erfarenhet av packning och distribution av provtagningskit. Beroende på behov kan vi erbjuda en komplett packnings- och distributionslösning, eller stå för enskilda delar i kedjan.

Support för individ och systemanvändare

Vår kunniga support ger snabb och personlig service till både vårdorganisation, labb och individ.

Provsvar till vårdgivare

När labbet slutfört analysen skickas provsvar till Direkttest och svaras ut till både vårdgivare och individ.

Påminnelse till individ

Utifrån vårdgivarens önskemål kan påminnelser som gäller exempelvis provsvar skickas via sms och mail direkt till individen.

Enkäthantering

Vi möjliggör enkäthantering i samband med exempelvis forskningsstudier. Det innebär att huvudmannen kan få in relevant information inför, i samband med och/eller efter provtagningen.